Sriubos

Sriubos

MISO SHIRU / NATU MISO SHIRU / ISHIKARI MISO / HIRAME NO SUIMONO / SAKANA NO SUIMONO / ASARI NO SUIMONO / EBI NO SUIMONO / TOFU NO SUIMONO / SPICY YASAI GYOZA / SHRIMP GYOZA / KAMONANBAN